• Slider Image #1
 • Slider Image #2
 • Slider Image #3
Обществен съвет
 • С протокол No518-A/20.12.2016 и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерството на образованието и науката се проведе събрание на родителите за излъчване на техни представители за членове на Обществения съвет към 130. СУ "Стефан Караджа". Събранието избра следните родители:

       

  1. Снежана Костадинова

           Христина Хубенова

           Теодор Ганев

           Светла Велкова

           Теодора Анева

           Марина Стоянова

           Боряна Бенгарова

           Пенка Ангелова

    и г-жа Елена Ковачева от отдел "ОСДКСИЗ", район "Подуяне"

    

    

    

град София
район Подуяне, квартал Левски
ул. Константин Фотинов 118-120
Пощенски код № 1517

02/ 847-04-95
coy130@abv.bg

Ние в социалните мрежи

Изберете език: English Русский Deutsch