• Slider Image #1
 • Slider Image #2
 • Slider Image #3
Прием за 7-ви клас
 • ПРИЕМ  СЛЕД 7 КЛАС

  Профил

  ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

   Форма на обучение  -  дневна:

  Срок на обучение – 5  години

  Балообразуващи предметиутроената оценка от тестовете по математика (НВО) и по БЕЛ (НВО) и оценките по география и икономика и математика - от свидетелството за завършено основно образование.

   Профилиращи предмети:

  География и икономика, Математика,  и Английски език по  учебен план в I гимназиален етап

  ПРИЕМ  СЛЕД 7 КЛАС

  Профил

  “Софтуерни и хардуерни науки"

  Форма на обучение  -  дневна:

  Срок на обучение – 5  години

  Балообразуващи предметиудвени оценки от тестовете по математика (НВО) и по БЕЛ (НВО) и по математика и информационни технологии -  от свидетелството за завършено основно образование.

  Профилиращи предмети: по  учебен план в I гимназиален етап

  Информатика и информационни технологии 

  Профилиращи предмети: по  учебен план в II гимназиален етап

  Задължителни модули - информационни технологии:

  • МОДУЛ 1 - Обработка и анализ на данни (72 часа)
  • МОДУЛ 2 - Мултимедия (72 часа)
  • МОДУЛ 3 - Уеб дизайн (62 часа)
  • МОДУЛ 4 - Решаване на проблеми с ИКТ (62 часа)

  Задължителни модули по информатика:

  • МОДУЛ 1 - Обектно ориентирано проектиране и програмиране (72 часа)
  • МОДУЛ 2 - Структури от данни и алгоритми (72 часа)
  • МОДУЛ 3 - Релационен модел на бази от данни (72 часа)
  • МОДУЛ 4 - Програмиране на информационни системи (52 часа)

   

   

   

град София
район Подуяне, квартал Левски
ул. Константин Фотинов 118-120
Пощенски код № 1517

02/ 847-04-95
coy130@abv.bg

Ние в социалните мрежи

Изберете език: English Русский Deutsch